ریشه کنی عقرب ها تخصص ماست


گالری عکس عقرب

در این صفحه عکس های با کیفیت از عقرب را میتوانید مشاهده کنید، این عکس ها به صورت مرتب به روز رسانی می شوند، با مشاهده و مطالعه این تصاویر میتوانید با این آفات بیشتر آشنا شوید و برای انهدام و ریشه کنی آن ها اقدام نمایید


عقرب ها در هر بار تولیدمثل بین دو تا نود بچه به دنیا می آورند
نیش همه عقرب ها برای انسان خطرناک یا کشنده نیست
عقرب ها در قسمت های بهم ریخته حیاط و خانه سکنی می گزینند
مشخصات بدن عقرب
عقرب ها بیشتر در مناطق گرم و خشک زندگی می کنند
عقرب ها تا مدت های طولانی از بچه عقرب ها مراقبت می کنند
استفاده از زهر برخی از گونه های عقرب در درمان بیماری ها
اثر نیش عقرب بر پوست انسان
خدنگ حیوانی است که در مقابل زهر عقرب ایمن است
عقرب در شب با نور ماورابنفش به رنگ آبی در می آید
از تله های چسبی می توان برای به دام انداختن عقرب ها استفاده کرد
گادیوم از خطرناکترین عقرب های ایران است

سفارش سم از طریق: